ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Zákaznický displej

jako zákaznický displej můžete využít běžný tablet, počítač....

mobil nebo druhý monitor PC. Zákaznický displej nemusí být ani fyzicky k pokladně připojen.

Navíc lze využít při nečinnosti pokladny funkci automatických reklam. Stačí nechat přidat Vaše reklamní bannery do složky /Bannery v systému Ateosys.

S nastavením Bannerů Vám pomůže náš technik.