ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Změna/zápis čárového kódu terminálem

Na kartě najdete i čárový kód, který můžete terminálem přímo zadat nebo změnit. 

Změna čárového kódu Pokud využívate čárové kódy, jistě oceníte možnost změnit kód přímo z terminálu. Funkce musí být povolena v nastavení práv pro daného uživatele "DEAN" - Doklady - EAN

Funkce čárových kódů lze využít ve všech verzích.

Postup změny za pomocí čtečky:

1) Otevřete detail produktu

2) Klikněte na tlačítko "Načíst EAN čtečkou"

3) Načtete čtečkou kód. Aplikace potvrdí úspěšné načtení informační zprávou.

 

Postup změny bez čtečky:

1) Otevřete detail produktu

2) Zapište nebo změňte čárový kód v poli EAN

3) klikněte na tlačítko "Změnit"