ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Terminál respektuje nastavené ceny zákazníka v adresáři. Ať už má zákazník nastavenu jinou měnu, jinou prodejní cenu nebo individuální cenu, s nebo bez DPH, terminál mu zobrazí správnou cenu.

Mimo možnost editace cen, jsme přidali i možnost přidat ke každé položce na dokladu slevu. Tuto slevu lze kombinovat i se změněnou cenou.

Zásobu načtečte čtečkou nebo vyberete a do dokladu vstoupí s předdefinovanou cenou. Můžete však pole s načtenou cenou editovat. Tímto lze nastavit zákazníkovi cenu přímo v terénu. Další využití najdete třeba u příjmu, kde můžete do příjemky vkládat ceny přímo dle dodacího listu Vašeho dodavatele.