ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Počet skladů není omezen. Ke každému uživateli je možno přiřadit libovolný počet povolených skladů a povolených členění skladů. Navíc je možnost zakázat přepínání skladů každému z uživatelů.

Terminál respektuje nastavené ceny zákazníka v adresáři. Ať už má zákazník nastavenu jinou měnu, jinou prodejní cenu nebo individuální cenu, s nebo bez DPH, terminál mu zobrazí správnou cenu.

Mimo možnost editace cen, jsme přidali i možnost přidat ke každé položce na dokladu slevu. Tuto slevu lze kombinovat i se změněnou cenou.