ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Zásobu načtečte čtečkou nebo vyberete a do dokladu vstoupí s předdefinovanou cenou. Můžete však pole s načtenou cenou editovat. Tímto lze nastavit zákazníkovi cenu přímo v terénu. Další využití najdete třeba u příjmu, kde můžete do příjemky vkládat ceny přímo dle dodacího listu Vašeho dodavatele.

V prodejkách a fakturých můžete prohledávat i řádky položek, jako v Pohodě.

Systém ukáže počet prodaných položek a jejich celkovou částku.

Je nyní rychlejší a zcela automatizovaný.

více zde