ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Přidána možnost zapsat poznámku k položce ke kař´ždému řádku dokladu.

Další možnosti tvorby dokaldů jsou doklady z objednávek. Nyní lze v systému vytvořit z objednávky: prodejku, fakturu a převodku.

Prodejka je běžný doklad pro maloobchod. Na prodejce lze navíc přidat slevu v přednastavené výši v Kč, nebo procentuelní slevu na doklad. Samozřejmě lze použít rozšířené parametry, jako u všech běžných skladových a prodejních dokladů.