ATEOSYS - ŘEŠENÍ PRO ONLINE MOBILNÍ PRODEJ A SKLAD

Náhled aplikace

Vykazování výroby - stroje (pouze pro HELIOS)

Ateosys lze požít pro vykazování výroby - evidence strojů k výrobě, jejich vytížení, stavy, údržba apod.

Vykazování výroby - výrobky (pouze pro HELIOS)

Ateosys lze požít pro vykazování výroby - evidence jednotlivých vyrobených kusů. Použít lze jak ruční vstup pracovníkem, tak i automatický pokyn z výrobního stroje.

Vykazování výroby - pracovníci (pouze pro HELIOS)

Ateosys lze požít pro vykazování výroby nebo evidence pracovníků. K jednotlivýcm úkonům pracovníků lze přiřadit bodovou hodnotu nebo časovou náročnost. Na základě jejich splnění se zaměstnanci tento čas nebo body zapisují do systému. Lze tak sledovat efektivitu práce jednotlivých pracovníků.

Přidání zásoby navíc k objednávce

Můžete přidat i zboží navíc, které v objednávce původně nebylo. Lze také přidat navíc množství u již existující položky v objednávce.

Evidence stavu objednávek

Přímo přes terminál můžete měnit stavy objednávek a evidovat rozpracované, objednané, připravené objednávky. Využít k tomuto účelu můžete pole činnost.

SMS o změně stavu objednávky

Pokud máte dokoupen modul Firmadat SMS Sender, můžete zautomatizovat odesílání informací o změně stavů objednávky zákazníkovi přímo z terminálu.

Vykrývání objednávek

Vyřízení objednávky je snadné. Stačí zadat číslo objednávky a z ní vytvořit prodejku, fakturu nebo převodku. 

Měrné jednotky

Do dokladu můžete vkládat i v dalších měrných jednotkách. Volbu měrné jednotky najdete na detailu zásoby. Na jeden doklad tak může vložit celé balení i jednotlivé kusy.

Na doklad lze vkládat zásoby z více skladů

Na jeden doklad můžete vkládat zásoby z více skladů. Pokud máte zadáno umístění zásoby, vidíte i její pozici na skladě.

Slevy na jednotlivé zásoby

Na jednotlivé zásoby lze nastavit ručně cenu nebo výši slevy. Tyto funkce lze zapnout/vypnout jednotlivým uživatelům.

Zobrazení rozpracovaného dokladu

 Zobrazení rozpracovaného dokladu. Stav zásob, ceny a slevy lze kdykoliv měnit. Kliknutím na typ dokladu se doklad vytvoří.

Výběr odběratele / dodavatele

Výběr se načítá přímo z Vašeho ekonomického / skladového systému. Navíc vidíte částku neuhrazený faktur a faktur pos platnosti. Lze i zakládat nové adresy a načítat je přímo zadáním IČ.

Filtr pro zobrazení jen skladových zásob

Filtr zásob v dlaždicovém zobrazení. Lze zobrazit všechny zásoby nebo jen zásoby "skladem", případně "skladem někde". Tato volba zobrazí zásoby na některém ze tří zvolených skladů.

Dlaždicové zobrazení zásob

Dlaždicové zobrazení pro rychlý výběr zásoby z členění skladu. Navíc vidíte i stav zásoby na dvou dalších skladech současně.

Detail zásoby

Zobrazení ceny, stavu zásob na všech skladech, měrných jednotek a popisu zásoby. Možnost vložení ihned na doklad. Možnost změny umístění na skladě.

Fulltextové hledání v názvu firmy a jménu

Pro rychlejší zadání můžete použít fulltextové vyhledávání v názvu firmy nebo jménu a samozřejmě i dle IČ nebo zákaznického čísla.

Filtr zásob Název, Kód, PLU

Filtr lze použít na jednu kategorii nebo i na všechny zásoby na vybraném skladu. Filtrovat lze v polích Název, Výrobce, Kód, Čárový kód